Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Open lessen

Welkom tijdens de lessen woord, muziek en beeld om te komen piepen, vragen en beleven!
Want een toonmoment of tentoonstelling is toch nog anders dan een echte les!

Benieuwd hoe het er aan toe gaat in het keramiekatelier? Kom dan op maandag 27/03 (13u30-17u) of dinsdag 28/03 (13u30-17u en/of 18u30-22u) ons een bezoekje brengen. Snuif de sfeer op, stel vragen, geef je ogen de kost,… kortom wees welkom!

Advertentie

KERAMIEKATELIER

Het keramiek atelier te Zwevegem is de plek waar je aan de slag gaat met klei, glazuur, gips,… Het is een medium waar er een boeiende interactie ontstaat tussen de natuurelementen: aarde, water, lucht en vuur.

Aan de hand van enkele gerichte opdrachten leren we je de volledige waaier aan technieken, vaktechnische termen en processen binnenin de keramiek kennen. Van boetseren tot draaien, van glazuren tot inroken, van mouleren tot het maken van je eigen kleimassa, …

Doorheen verschillende thema’s leer je jezelf en je eigen beeldtaal steeds beter kennen. Door individuele begeleiding binnenin het kader van opdrachten en thema’s gaan we op zoek naar wat jou prikkelt, boeit en inspireert. De leervraag en de persoonlijkheid van de student staat voorop. Naast individueel wordt er ook klassikaal begeleidt. Er worden klasgesprekken op touw gezet om interactie tussen studenten te stimuleren.

Vanaf het 3e jaar begeleiden we je met je eigen persoonlijk traject waar je je eigen thema, concept,… uitwerkt. Ons grootste doel is om jou alle tools te geven die je nodig hebt om jou eigen persoonlijke visie en stijl te kunnen ontwikkelen.

Deze opleiding kan je

ofwel 5 jaar volgen tijdens 2 lesmomenten van 4 u in de week (keuze uit 2 namiddagen en 1 avond, namiddag en avond zijn te combineren)

ofwel 10 jaar volgen tijdens 1 lesmoment van 4 u in de week (’s avonds).

De lesmomenten zijn op

Maandag en dinsdag namiddag      

 13u30 tot 17u00 

Dinsdag avond

18u30 tot 22u00

VISIE ATELIER

We leggen onze focus op :

  • het sculpturale maar ook het functionele
  • de boeiende en diverse mogelijkheden van het stoken (naast het elektrisch stoken en stoken met gas, hechten we ook veel belang aan de verschillende alternatieve stooktechnieken zoals raku, rookstook, saggar,…)
  • het leren lezen, begrijpen en ontwikkelen van je eigen glazuren

We hechten groot belang aan:

  • de vaktechnische kennis (je leert de verschillende technieken, processen en zo ook de technische vaktermen binnenin de keramiek kennen)
  • de eigenheid van de student
  • de groepsdynamiek en communicatie tussen studenten onderling, maar ook tussen leerkracht en student
  • de link met hedendaagse kunst / keramiek
  • het bezoeken / bijwonen van tentoonstellingen, galerijen, lezingen,…